Hvordan har du det?

Når det bruges korrekt, er flådestyring et værktøj til langt mere end at sikre geografisk overblik. Din bil kan svare på hvordan du eller...

En automatisk timeseddel

Det er alment kendt at svenden sørger for at timesedlen “går op”. En timeseddel som blot “går op” giver ikke et retvisende billede af hvor...