Persondataforordningen

Den 25. Maj 2018 træder den nye EU-Persondataforordningen (også kaldt GDPR – General Data Protection Regulation) i kraft. Det er en forordning...