De uforvarende, de dumme, og de rigtig dumme

-

SKATs nye projekt hedder "Professionelle idrætsklubber". Officielt er missionen at vejlede og kontrollere de enkelte klubber vedrørende lønudbetalinger, skattefri kørsels godtgørelser, transferindtægter og udgifter generelt.
Skatter

Af Nicolai Lassen

SKATs nye projekt hedder "Professionelle idrætsklubber". Officielt er missionen at vejlede og kontrollere de enkelte klubber vedrørende lønudbetalinger, skattefri kørsels godtgørelser, transferindtægter og udgifter generelt. Stikprøvekontrollen i kun 7 klubber, har givet SKAT 8 millioner i indtjening.  Kontrollen har skabt 7 klubber i krise og enkeltpersoner i total ruin. Danmark anno 2014. Det værste er at SKAT er stolte af deres nye projekt, som åbenlyst viser at reglerne omkring kørsel er meget vanskelige at forstå.

Udfordringen er lige stor i alle sportsgrene. De syv klubber reprensentere klubber på topniveau inden for fodbold, håndbold, ishockey og badminton.

Hvor dumhed er åbenlys, straffes det hårdt med bøde og ekstra betalinger. Den del af sagskomplekset skal denne blog slet ikke beskæftige sig med. Bloggen omhandler alene: "De uforvarende" og "De dumme", her er vi en situation hvor den enkelte klub ikke forstår reglerne, til den gråzone hvor lederne får lidt almisser som tak for deres ofte store frivillige arbejde

SKAT er med til at dræbe lysten hos de frivillige ude i de danske klubber. Faktuelt har du har selv et ansvar og det er ikke nogen legitim undskyldning. Når SKAT kommer forbi klubben, er det dig som kommer til at betale regningen.

Når man ser på fejlene, kan de inden for kørselsgodtgørelse deles i 3:

I gruppen "de uforvarende": klubben havde ikke ført den nødvendige kontrol med udbetalinger af skattefri godtgørelser.

Seriøst, det virker da absurd. Fordi jeg stiller min firmabil til rådighed, må jeg ikke kompenseres for brændstof og slid. Nu er en firmabil da et bekosteligt økonomisk bekendtskab for de fleste. Men jeg vil da helle se at ungerne fragtes rundt i en ny sikker bil, end et rullende lig. For sidstnævnte er kørselsgodtgørelsen jo en indtjening på bekostning af trafiksikkerheden.

Faktuelt siger SKAT: "Der var fejlagtigt udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse til trænere, der havde fri bil stillet til rådighed hos en anden arbejdsgiver."

Set med SKAT´s kritiske øjne er disse snot dumme, hvis de får stillet fri bil til rådighed fra andet arbejde og hæver ekstra løn ved kørselsgodtgørelse i klubben.

"Mere vil have mere", grådighed er aldrig kønt. Men faktuelt er kørselsgodtgørelsen er ikke en bonus ordning, men lavet til at dække de omkostninger den ansatte måtte have ved, at stille sin PRIVATE bil rådighed for firmaet og klubben.

I gruppen: De dumme" finder nok de fleste sager, trænere som har fået konverteret dele af deres løn til eksempelvis "kørepenge". Set med SKAT´s øjne er det forkert, men hvor bliver rimeligheden af?

Det er et spørgsmål til vores politikere, for er SKAT så nidkære i alle danske sportsklubber, så dræber frivilligheden. Langt hovedparten af de mange som modtager et honorar af yderst beskeden størrelse. Jeg påstår, at honoraret reelt set ikke dækker udgifterne den enkelte har. Yderst sjældent dækker honoraret den tid hvor familien bliver tilsidesat til fordel for klubben.

I gruppen: "De rigtig dumme" finder vi sager hvor der er udbetalt godtgørelse til personer uden egen bil. Den er ikke nem at forklare, og må vel betegnes som regulært sort arbejde.

Fakta er, at kun de færreste kan finde rundt i den jungle af skatteregler omkring udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse. Eksempelvis om kørselsgodtgørelsen kun kan udbetales fra klub til spillested og retur, eller om der også kan udbetales kørselsgodtgørelse hvis træneren er i det gode humør og kører spillerne hjem?

Gælder "60 dages reglen" for de frivillige? Hovedparten af de aktive kører mere end 60 gange fra deres hjem og ned i klubben. Forsvinder muligheden for skattefri godtgørelse, lige som det er tilfældet hvis en ansat kører til samme arbejdssted 60 gange på et år i sin private bil? Skatte reglen gælder jo for alle, der kører hjemmefra og ind på arbejdet eller ned i klubben.

Der er kun en ting at sige, alle frivillige skal se at få installeret en elektronisk kørebog i bilen. Med SKATs nye kampagne er de ellers prisgivet, et er hvordan reglerne håndteres i klubben, men den frivilliges manuelle kørebog? Med næsten statsgaranti underkendes den af SKAT, så kan tilbagebetaling af alle skattefrie udbetalinger 3 år tilbage godt blive et stort beløb, så stort at du slet ikke får tid til at være frivillig længer?

Med dokumentationen i orden kan disse herlige mennesker, som har gjort en kæmpe frivillig indsats, dels for sin egen klub, dels for sporten i Danmark, få lidt ro til at gøre den forskel der betyder alt.
Skatter
Skatter