Satserne for befordringsgodtgørelse stiger for første gang i 5 år

-
Se de nye satser for befordringsgodtgørelse for 2018, og begrundelsen for at de stiger.

De seneste år er er befordringsgodtgørelsen, også omtalt som skattefri kørselsgodtgørelse faldet, og vi skal tilbage til 2013 hvor taksterne sidst blev hævet.

Årsagen til at satserne for befordringsgodtgørelse de sidste mange år er faldet, er kombinationen af bilernes lavere brændstofforbrug, og benzinpriser. Men nu forventes det at benzinpriserne bliver højere, og derfor stiger befordringsgodtgørelsen for første gang i 5 år, men dog kun med 1 øre.

Satserne for befordringsgodtgørelse i 2018, er som følgende:

For de første 20.000 km: 3,54 kr. pr. km.

For kørsel over 20.000 km: 1,94 kr. pr. km.

Reglerne for skattefri befordringsgodtgørelse er uændret. Det er arbejdsgiver som er ansvarlig for at beløbet der udbetales er korrekt i forhold til de erhvervsmæssige kørte km.

En elektronisk kørebog er godt værktøj for at sikre, at alle erhvervsture bliver registeret, og en god løsning som er tidsbesparende for både arbejdsgiver og arbejdstager.

ABAX triplog er til enhver tid opdateret med de gældende satser, således at kørebogen med få klik kan registres og sendes direkte fra din smartphone til din arbejdsgiver.