Er din bil en "rygsæk" gælder 60-dages-reglen ikke

-
Kører den ansatte i firmabil, er det afgørende at have entydig dokumentation for at bilen ikke bruges privat for ikke at skulle beskattes af fri bil. I arbejdstiden er 60-dages-reglen ofte en udfordring for medarbejderens kørsel i firmaets biler.

Af Nicolai Lassen

60-dages-reglen betyder at du, inden for 12 måneder, ikke bliver beskattet af fri bil, hvis du ikke kører mere end 60 arbejdsdage mellem din bopæl og arbejdsplads.Grundreglen er at du ikke må køre til samme arbejdssted mere end 60 dage. Rammer du den 61. dag, er der tale om privatkørsel, og kører du firmabil, skal du beskattes af fri bil. Transport fra hjem til fast arbejdssted betragtes som privatkørsel.Men hvad med håndværkeren, som skifter mellem flere forskellige arbejdssteder?Nogle gange arbejder den enkelte håndværker på samme arbejdssted i længere perioder. Ofte har han behov for at hente materiale på værkstedet ? altså hos sin arbejdsgiver ? for at udføre dagens opgaver. 60 dage over en 12 måneders periode er reelt set kun besøg på samme arbejdssted 1 til 2 gange om ugen.Indsatsleder Mikael Petersen fra SKAT siger det helt klart:

"En håndværker i en specialindrettet bil, som i det daglige anvender bilen til kørsel til forskellige arbejdspladser, herunder kørsel til sin egen arbejdsgivers domicil, vil ikke være omfattet af 60-dages-reglen i henhold til Ligningslovens § 9B. Dette gælder uanset omfanget af kørsel først eller sidst på dagen til sin arbejdsgivers domicil. Denne kørsel vil således være at betragte som erhvervsmæssig, forudsat at køretøjet er specialindrettet i skattemæssig forstand."Altså gælder 60-dages-reglen ikke, hvis du er håndværker der kører i en specialindrettet firmabil. Bilen skal derfor være en lukket kassevogn, der er indrettet med reoler og indeholde det relevante værktøj til dit daglige arbejde, på de forskellige arbejdspladser. Er den det, kan du besøge din arbejdsgiver efter behov, uden at skulle bekymre dig om du rammer den 61. dag.60-dages-reglen i ikke-specialindrettede firmabiler skal naturligvis tolkes anderledes, men husk at SKATs krav til kørebogen er meget omfattende.Med papir og blyant er det stort set umuligt at føre bevis for at både brugeren af firmabilen og virksomheden overholder reglerne hos SKAT. "Den borger/virksomhed der har mandsmod til at sætte en GPS i bilen, tager jeg hatten af for", slutter Mikael Petersen.Med brug af elektroniske kørebøger forsvinder enhver form for diskussion, da der er 100% klar dokumentation for den udførte kørsel og dermed et klart grundlag for fritagelse for beskatning af fri bil.