Østre Landsret giver ABAX ret

-
En enkelt privat tur i en gulplade bil, kan koste dig og virksomheden meget dyrt. Det er budskabet, som alle ansatte i ABAX er kommet med igen og igen i deres dialog, med både eksisterende og nye kunder. En helt ny aktuel dom fra Østre Landsret fastslår, at budskabet fra ABAX er den barske sandhed. Den aktuelle dom fra Østre Landsret siger entydig: Bliver du af SKAT taget i privat kørsel i en gulplade bil, bliver du beskattet for hele den periode, du har haft bilen til rådighed.

Af Nicolai Lassen

Den sikreste måde du kan komme ud af den økonomiske knibe, er at bruge en elektronisk kørebog. Dermed har både du og virksomheden en komplet dokumentation over brugen af virksomhedens gulplade biler. Ikke at en kørebog lovliggør nogen som helst form for privat kørsel, alene giver det virksomheden og SKAT et entydigt indblik i, om der er tale om en enkeltstående hændelse eller om medarbejderen konsekvent overtræder gældende lovgivning.

Som udgangspunkt er det SKAT, der skal bevise, at en gulplade bil anvendes privat. Konsekvensen af dommen i Østre Landsret, er at det er reelt set brugeren som skal bevise sin uskyld. Da dommen er afgivet i Østre Landsret, betyder det også at den har fremadrettet præcedens i lignende sager.

Dommen vedrørte en sag, hvor et kurerfirmas gulplade bil med en driftsleder bag rattet var blevet stoppet i en rutinekontrol. SKAT kunne konstatere, at bilen indeholdt varer, som skulle leveres til en kunde, men derudover indeholdt bilen også, hvad der blev betegnet som "indkøb til den private husstand." Det var nok til at SKAT, påstod at gulplade bilen havde været anvendt privat. Deres afgørelse blev anket, og er så nu endelig afgjort af Østre Landsret.

Konklusionen er, at SKAT bevisførelse var nok til at konkludere, at bilen havde været anvendt privat.

Men hvad er langt vigtigere for de virksomheder der har gulplade biler er, at Østre Landsret afgjorde at det alene var brugeren af bilen, der selv skal bevise, at han ikke havde haft fri bil til rådighed. Uden en elektronisk kørebog, som eksempelvis ABAX er det en helt igennem umulig opgave.

I den konkrete sag kunne hverken virksomheden eller føreren dokumentere, at bilen ikke var anvendt privat. Dommen var entydig, brugeren blev beskattet af fri bil siden bilens anskaffelse.

Dommen siger at det er nok at SKAT har en formodning om, at bilen har stået til rådighed for brugeren til privat brug siden anskaffelsen – også selvom brugeren aldrig før er blevet grebet i at benytte bilen privat. Er brugeren ansat senere end anskaffelsen af bilen, skal beviset løftes for perioden fra ansættelsen blev påbegyndt.

Østre Landsret siger at det ikke tilstrækkeligt at hævde, at bilen aldrig før er anvendt privat, eller at dokumentere, at brugeren allerede har en privatbil i husstanden. Med dommen fra Østre Landsret kan SKAT kræve en korrekt ført kørebog som bevis for, at bilen aldrig anvendes til privat kørsel. Glem alt om den efterfølgende rekonstruerede kørebog, for domstolene accepterer kun yderst sjældent.

Så for alle parter, få nu installeret en elektronisk kørebog, som den ABAX tilbyder før du bliver stoppet af SKAT. Alternativet er at privat kørsel, får store økonomiske konsekvenser for såvel medarbejder som virksomhed.

Virksomheden skal altid huske at det er SKAT, der løbende definerer hvad de accepterer ved brug af gulplade biler. Selv om gulplade bilen som udgangspunkt, ikke er omfattet af de snævre bevis- og beskatningsregler, der gælder for biler på hvide plader og papegøjeplader, så giver dommen i Østre Landsret et vigtigt signal at aktiv bruge af en elektronisk kørebog er eneste værn mod SKAT.