SKAT´S Produktionsplan 2013: Bister læsning for enhver håndværker!

-
Reduktion af skattegabet, skal forstås at SKAT har planlagt kontrolarbejdet i 2013, ud fra at forskellen mellem den skat som SKAT mener, der skal betales og dine indbetalinger til SKAT er stort set 0,00 kr.

Af Nicolai Lassen

I de virksomheder SKAT allerede har kontrolleret i 2012 og 2013, er der konstateret fejl i over 50 pct. af de besøgte virksomheder. Din udfordring er, at du som skatteyder skal kunne fremlægge en overbevisende dokumentation for, at du ? og virksomheden - er en ordentlig betalende skatteyder.

Blandt de lavt hængende frugter som SKAT med stor fornøjelse vil plukke i 2013, er hele bilområdet. SKAT har i 2012 fundet ud af, at der fortsat er massive problemer med regelefterlevelsen. Især selvstændige erhvervsdrivende har åbenbart svært ved at håndtere de mange regler. SKAT vil i 2013 være mere end kritiske overfor de førte kørebøger, med papir og blyant er det stort set umuligt at føre bevis for at både brugeren af firmabilen og virksomheden, overholder de mange regler hos SKAT.

Derfor siger indsatsleder fra SKAT Mikael Petersen også, - Den borger / virksomhed, der har mandsmod til at sætte en GPS i bilen, tager jeg hatten af for. ABAX elektronisk kørebog er GPS styret, og giver et præcist billede af al kørsel i bilen.

Skulle der være én enkelt håndværker tilbage, som fortsat fristes til at køre privat i sin dyre virksomhedsejede bil, uden at lade sig beskatte korrekt? - så går vedkommende en farlig tid i møde. For nu behøver bilen ikke engang at være dyr og fancy. SKAT vil ramme alle, det samme gælder bevidst eller ubevidst misbrug af f.eks. mandskabsvogne. Mønsteret bliver igen synlige kontroller på gaden og ved udvalgte arrangementer. Risikoen for at blive opdaget er total og straffen yderst kontant.

Snyderne vil blive indfanget ved målrettede kontrolaktioner på strategisk udvalgte geografiske områder, på tværs af hele Danmark. Er du Mester, så har SKAT øje på dig som selskabets hovedaktionær. SKAT vil inddrage medierne, ved at rejse en række sager med fokus på kontrol. Igen er udfordringen, at du som den anklagede skal kunne fremlægge dokumentation for, at du har styr på tingene.

Vær nu ærlig overfor dig selv, du får aldrig styr på den håndskrevne kørebog, så der er ingen grund til at løbe risikoen. Udnyt teknologien og få installeret en elektronisk kørebog i bilen. Investeringen og det månedlige abonnement betaler sig straks ind, både i sparet tidsforbrug og fordi du dermed husker alle turene.   Eksempelvis med en elektronisk kørebog fra ABAX. Så er dokumentationen automatisk på plads. Alle ture er logget automatisk, så virksomheden har en 100 % automatisk kørebog og dermed 100 % dokumentation til SKAT på alle biler. De mange data kan enten samkøres med firmaets regnskabssystem, eller der kan printes en kørebog direkte fra nettet, klar til kontrol og underskrift. Den uoverskuelige administrative opgave er blevet langt mere overskuelig, hvad enten du er på PC, Tablet eller på din smartphone.

Vil du vide mere:

79 sider bister godnat læsning fra SKAT: http://skat.dk/getFile.aspx?Id=103581

Sådan får du styr på din kørsel: www.abax.dk