Skat skærper kravene

-


Skat har fokus på, om virksomhederne udbetaler skattefri kørselsgodtgørelser korrekt. Hvis ikke, giver det et skattesmæk for dig som medarbejder.

Af Nicolai Lassen

Alle kender situationen, kørebogen er en daglig irritation. Mange medarbejdere anser oplysninger, om målet for deres kørsel som overflødige. Deres chef eller leder ved udmærket, hvor de har været. Deri er SKAT ganske uenig. Det et ufravigeligt krav, at det fremgår klart af kørebogen, hvor medarbejderen har været for sin arbejdsgiver og hvornår?

Konsekvenserne ved ikke at opfylde dette krav, er ganske bekostelig. En manglende underskrift og arbejdsgiverens manglende godkendelse på bare ét enkelt bilag fra arbejdsgiveren, kan blive dyrt for de mange tusinde medarbejdere, der hvert år får skattefri kørselspenge.

Hvis arbejdsgiveren ikke holder ordentligt rede i bilagene bliver godtgørelserne pludselig skattepligtige. Det bliver en bekostelig affære for den enkelte medarbejder. Sådan lyder budskabet enstemmigt fra flere revisorer. Det kommer, fordi Skat i øjeblikket er på kontrolbesøg i mange virksomheder.

En af Skats indsatsområder i 2013 er de skattefri kørepenge, der bliver udbetalt hvert år. Det er absolut ikke småpenge, årligt taler vi om cirka 8,4 mia. kr. Udbetalingen af skattefri godtgørelser, er ikke et "tag selv" bord. En række krav skal opfyldes hver eneste gang. Nogle af kravene kan synes noget formalistiske, men SKAT lægger vægt på, at de er opfyldt. Konsekvenserne er, at medarbejderen beskattes af de modtagne godtgørelser og ofte tre år tilbage.

Skriver medarbejderen kun »kundebesøg«, har han nærmest givet SKAT fri adgang til at udstede et girokort. Man bliver nødt til at skrive hver enkelt besøgssted for at tilfredsstille kravene. Virksomheden skal på sin side have en klart nedskrevet procedure for håndteringen af kontrollen.

Har arbejdsgiveren ikke styr på proceduren er konsekvensen skattepligt hos medarbejderen. Kravet om underskrift på bilagene skyldes, at arbejdsgiveren skal kunne vise SKAT, at alt i køreregnskabet er blevet kontrolleret.

Med ABAX i bilen er mange problemstillinger løst, der ligger en 100 % dokumentation til SKAT. Tilbage ligger opgaven i virksomheden, at ledelsen skal attestere medarbejderens kørsel. Også i de tilfælde, hvor bilaget er elektronisk, skal kontrollen kunne dokumenteres. Pædagogisk kan ABAX ikke leverer kørebogen til underskrift, før medarbejderen har været inde og gjort sit hjemmearbejde med firmakørsel, eller privatkørsel.