ABAX WORKER | BRUGERMANUAL MOBIL

Bruger du ABAX Worker mobile? I denne guide får du svar på alt du behøver.

Enkelt og brugervenligt system 

APP OVERSIGT

LOGIN

Login med brugernavn og password, som er oprettet i My ABAX. Husk at brug landekode (f.eks.+45) foran dit telefonnummer.

MINE OPGAVER

Inden vi dykker ned i specifikke opgaver, lad os først se hvordan opgaver bliver præsenteret i app’en. Opgaverne vil blive inddelt i tre forskellige kategorier i bunden af app’en. Mine opgaver, For alle og Udført. Du kan enkelt søge efter opgaver i de forskellige kategorier, baseret på opgavens status.

Mine opgaver er en standard fane som åbnes når du åbner din app. I denne fane finder du en liste med opgaver som er tildelt dig. Klik på en hvilken som helst af disse opgaver, for at åbne dem. Hvis du trykker ned på en af opgaverne, holder på den, og glider til en af siderne, bliver du præsenteret for et par genveje.

Der er genveje til:

  1. Registrere opgaven som udført
  2. Tidsregistrering
  3. Udfylde tjeklister
  4. Foto dokumentation

FOR ALLE

For alle er en liste med opgaver, som er tilgængelig for alle ansatte i virksomheden. Du kan dermed gennemse listen med opgaver, vælge den opgave du ønsker, åbne den og klikke på Tildel.

Ved at klikke på Tildel, bliver opgaven flyttet fra For alle til Mine opgaver. Selv om opgaven nu er flyttet, vil den fortsat være tilgængelig for andre ansatte under For alle. Opgaven er kun blevet flyttet på din konto. Dette er årsagen til at flere ansatte kan arbejde på den samme opgave samtidig.

UDFØRT

Udført er en liste med alle opgaver med statussen Udført. Selvom en opgave er indstillet til Udført, er det stadig muligt at læse og skrive i dokumenter.

BYGGEPLADSER

Byggepladser leder dig en oversigt over mandskabslister på de forskellige projekter. I det første billede finder du en liste over alle projekter, samt adresse. Hvis du er tjekket ind  vil projektet du er tjekket ind til, vises øverst.

Klik på projektet for at se en detaljeret liste over Personer på byggepladsen. Tryk på det blå ikon med det hvide plus, for at tjekke dig selv ind, eller en ikke-ansat.

Check-in, ikke-ansat, lader dig registrere en person som ikke er ansat eller som ikke har licens til ABAX Worker, på mandskabslisten til projektet. Husk at denne person også skal tjekkes ud af mandskabslisten.

Note: I tillæg til at kunne tjekke ind og ud af projektet manuelt, kan en automatiseret version også bruges. Ved automatisering, vil din telefons GPS benyttes til at spore om du befinder dig indenfor projektets område. Du vil dermed automatisk blive tjekket ind og ud. Aftal med din arbejdsgiver, hvilken af disse to brugsmetoder som I ønsker at benytte. For at benytte automatisk check-in/check-ud på arbejdspladsen, skal app´en være åben, og køre i baggrunden af din telefon.

OPGAVER

Som forklaret tidligere vises en liste med Mine opgaver, når app’en åbnes. Opgaverne bliver sorteret efter hvor lang tid der er tilbage til deadline. Opgaverne med den korteste tid til deadline, bliver vist øverst på listen. Når du klikker på en opgave, får du flere valgmuligheder.

OPGAVEDETALJER

Under kortet og ”Play” knappen, er der en sektion til beskrivelse. Opgavebeskrivelsen er tilføjet opgaven, og er skrevet af projektleder eller administrator.

Status på opgave eller udført, viser hvor stor procentdel af opgaven som er udført. Den tager ikke hensyn til hvor mange timer der er brugt, men registreres af de ansatte.

Felt

Beskrivelse

Personer på byggepladsen

Se byggepladsens mandskabsliste.

Check-in

Check-in på mandskabslisten.

Naviger

Åbner ekstern navigationsapp, med vejviser til projektets lokation.

Dage til deadline

Antal dage til deadline.

Beskrivelse

Beskrivelse af opgaven.

Status på opgave

Procentdel af opgaven som er færdig.

Dokumenter

Dokumenter som er tilføjet eller udfyldt til projektet.

Materiale

Materiale som er brugt til projektet.

Personer

Interne eller eksterne personer som arbejder med opgaven.

Tidsregistrering

For at starte tidsregistreringen af realtid til en opgave, tryk og hold på Play knappen.

Efter 2 sekunder, starter tidsregistreringen, og viser hvor meget tid der er brugt på opgaven så langt i realtid.

For at stoppe tidsregistreringen, trykkes der på stop knappen i 2 sekunder. Der vil så åbnes et nyt billede, hvor du kan tjekke at registreringen er korrekt, samt tilføje frokostpause, løntype etc.

Felter

Beskrivelse

Starttidspunkt / Afslutningstidspunkt

Start- og sluttidspunkt. Kan redigeres

Varighed

Den totale tid, til denne specifikke registrering

Frokost

Tid brugt til frokost. Ingen frokost, 15, 30, 45 og 60 min.

Løn

Vælg løntype til denne registrering

Status på opgave

Vælg en procentdel af hvor langt du er kommet med opgaven

Kommentar

Kommentar til registreringen

Registrer

Gemmer registreringen

For at se dit totale tidsbrug per dag, uge eller måned, gå til Mine timer.

BESKRIVELSE

Når app’en åbnes, findes der flere valgmuligheder i bunden af skærmen.

Når app’en er åben, er der flere valgmuligheder i bunden af skærmen. Den anden er Beskrivelse. En beskrivelse af opgaven i et projekt, kan tilføjes af projektlederen eller administratoren. Hvis der en skrevet en beskrivelse, vil den findes her.

KORT

Når du åbner en opgave, er kortet det første du ser. Kortet viser dig opgavens lokation. Ovenfor kortet finder du tre valgmuligheder: Personer på byggepladsen, Check-in, Naviger

Personer på byggepladsen giver en oversigt over hvem som er registreret på mandskabslisten.

Check-in lader dig manuelt tjekke ind/registrere på mandskabslisten til byggepladsen. Hvis du allerede har tjekket ind på mandskabslisten, vil den ændre sig til check-ud, og lader dig manuelt tjekke ud af mandskabslisten.

Naviger åbner en standard navigationsapp til din telefon (Google map eller Apple map, med vejvisning til adressen, hvor opgaven skal udføres.

Note: Navigationsapplikationen som åbnes, har ingen tilknytning til ABAX Worker.

DOKUMENTER

Under Dokumenter, ser du alle dine egne og andres dokumenter, samt dokumenter som er uploadet af projektledere eller administrator. Billeder der er taget i forbindelse med opgaven, vil også blive uploadet og tilføjet her. De fem sidste dokumenter som er uploadet eller udfyldt, vil vises på en liste. For at se alle dokumenterne, som er tilføjet opgaven trykkes der på Se alle.

MATERIALE

Under Materiale vil de fem sidste brugte og registrerede materialer vises på en liste.

For at tilføje materialebrug til en opgave, er der to muligheder. Du kan åbne en opgave og benytte det blå ikon med det hvide plus, og efterfølgende klikke på Tilføj materialebrug. Du kan også åbne en opgave og klikke på Mere, og efterfølgende vælge modulet Materialer.

Ved at benytte det blå ikon med det hvide plus bliver du med det samme videreført til en visning, hvor du kan tilføje materialebruget. Vælg materialet og mængden som er brugt. Klik på Gem, og du bliver ført til en visning med alle brugte materialer tilføjet denne opgave.

Ved at klikke på Mere efterfulgt af Materialer, vil du få en visning med liste over brugte materialer til en opgave. Klik på Tilføj Materialebrug for at tilføje ny brug.

Når der tilføjes materialebrug, kan du søge efter eksisterende materialer eller tilføje nyt materiale ved at klikke på det blå ikon med teksten Ny. Hvis du skal tilføje et nyt materiale, skriver du materialets navn, og vælger materialets enhed, og klikker efterfølgende på Gem.

PERSONER

Personer vises nederst, under Opgavedetaljer. Tryk på Se alle, for at se alle personer som er tilknyttet opgaven.

Personer giver et overblik over personerne som er tilknyttet en opgave. Du finder en liste med projektleder, kundens kontaktpersoner, og ansatte tildelt opgaven.

Der er ikoner til at sende SMS eller ringe direkte til personerne.

BLÅ IKON MED ET HVIDT PLUS

Det blå ikon med et hvidt plus, er et ikon med genveje til nogle af de mest brugte funktioner i app’en.

Felter

Beskrivelse

Tilføj materialebrug

Tilføj materialebrug til opgaven

Tilføj ny opgave

Tilføjer en ny opgave til projektet

Registrer tid

Registrer tidsbrug til opgaven

Registrer afvigelser

Register sager med afvigelser til opgaven

Tjeklister / Læs artikkel

Tilføj en ny tjekliste til opgaven

Vælg billede fra galleri

Tilføj et billede fra telefonens album

Tag et billede

Tag et billede og tilføj det til opgaven

Marker som udført

Her kan du markere opgaven som udført.

 TILFØJ NY OPGAVE

Giver ansatte mulighed for at tilføje en ny opgave til et projekt de arbejder med.

Felter

Beskrivelse

Opgavenavn

Her giver du opgaven et navn. Feltet er obligatorisk

Beskrivelse

Beskrivelse af opgaven. Feltet er obligatorisk

Tilgængelighed

Tilgængelig for alle eller Kun til mig. Vælg hvem opgaven skal være tilgængelig for

Estimat

Estimat på hvor lang tid det tager at fuldføre projektet.

Start

Startdato for opgaven.

Deadline

Opgavens dealine.

 Note: Hvis du vælger at opgaven skal være tilgængelig Kun for mig, vil opgaven kun være tilgængelig for dig selv, og ikke for andre ansatte med adgangsniveauet Medarbejder. Hvis du vælger Tilgængelig for alle, vil opgaven være tilgængelig for alle i opgaveoversigten under For alle, og alle kan tildele sig til opgaven.

REGISTRER TID

Registrer tid fører til den samme visning, som blev beskrevet under Check-in til opgaven Den største forskel er, at valget leder til muligheden med at tilføje tidsbrug, uden først at skulle tjekke ind. Vælg tider baseret på hvornår du startede og stoppet arbejdet.

REGISTRER AFVIGELSE

For at oprette og rapportere en afvigelse, klik på Registrer afvigelser:

Felter

Beskrivelse

Dato og tidspunkt

Afvigelsens dato og tidspunkt

Kategori

Vælg en kategori til afvigelsen. Feltet er obligatorisk

Alvorlighedsgrad

Sagens alvorlighed. Dette valg har en effekt på deadlinen til at løse sagen. Desto højere alvorlighedsgrad, desto kortere er deadlinen.

Beskrivelse

Beskrivelse af sagen

Placering

Sagens placering

Berørte personer

Tilføj personer som er involveret i sagen

Midlertidig løsning iværksat

Beskrivelse af en midlertidig løsning, hvid den er iværksat.

Løsning foreslået

Et forslag til en løsning

 Under afvigelser finder du også funktionen Billeder. Under denne fane tilføjes vedhæftede filer.

Når en sag med en afvigelse oprettes, er det med statussen Venter på validering. Denne sag er nu delegeret til en af de ansatte med ansvaret for håndtering af afvigelser

Hvis en sag har statussen Venter på validering, har den ansvarlige person for håndtering af sagen, mulighed for at ændre og tilføje information til sagen. Note: Alle ændringer der foretages, bliver registreret

Sagen er nu tildelt til den personen med ansvaret for afvigelser. Hvis den ansvarlige spørger efter mere information om sagen, vil det dukke op som en opgave under Mine opgaver.

TILFØJ TJEKLISTER / LÆS ARTIKLER

Genvej til HSE/QA for at tilføje dokumenter til opgaver.

For at udfylde tjeklister eller læse HSE artikler, klik på det blå ikon med det hvide plus og Tjeklister / Læs artikler.

Du finder en liste med alle vedhæftede dokumenter som tjeklister der kan udfyldes, artikler som kan læses, og funktioner med mulighed for at tilføje nye tjeklister eller artikler. Tjeklister og artikler bliver tilføjet til et projekt af administratorer, projektledere, eller andre ansatte.

Øverst er der tre visninger at vælge mellem.

Felter

Beskrivelse

Skal udfyldes

En liste med dokumenter som er tilføjet projektet, og kan udfyldes.

Skal læses

En liste med dokumenter som kan læses gennem projektet.

Vælg et andet skabelon i dokumenterne

Klik på det blå plus ikon, for at åbne HSE/QA, og tilføj de ønskede dokumenter eller tjeklister til projektet.

For at læse, se eller udfylde et dokument, trykker du på det ønskede dokument.

Ved at trykke på ikonet med I-et, under dokumenter som skal læses, kan man se hvem som har tilføjet det aktuelle dokument.

VÆLG BILLEDE FRA GALLERI / TAG ET BILLEDE

Tilføj et billede til en opgave. Ved at bruge Vælg billede fra galleri, vælger du et billede fra telefonens fotoalbum. Hvis du vælger Tag et billede, åbnes telefonens kamera, og du kan tage et billede. Begge muligheder uploader billeder til opgaven med det samme, og er tilgængelig for alle ansatte.

MARKER SOM UDFØRT

Her kan du markere opgaven som udført.

Note: Når opgaven registreres som at være udført, fjernes opgaven fra listen til alle ansatte.

TIMESEDLER

Mine timer under Timesedler viser den registrerede tid per uge og måned. Brug valgmulighederne i bunden til at vælge den ønskede visning.

Ugentlig visning

Viser dine tidsregistrering med dato, samt antal timer og minutter. Øverst kan du forandre datoerne du ønsker i visningen, for at se tidligere uger. Hvis du klikker på en af dagene i visningen, kan du registrere yderligere tidsbrug.

Månedlig visning

Viser den månedlige statistik af den registrerede tid. Den viser Arbejdsdage så langt for måneden, Hvor mange Arbejdsdage med tidsregistrering for måneden, og hvor mange Arbejdsdage uden tidsregistrering for måneden. Du kan klikke på Arbejdsdage uden tidsregistrering for at få en liste med dage uden registreret tidsbrug. Vælg den ønskede dato, hvis du ønsker at registre tidsbrug.

I den månedlige oversigt kan du også se statistikker for rapporterede tidsbrug, indenfor forskellige løntyper.

MINE HSE AFVIGELSER

Afvigelser viser sager som er sendt ind til virksomheden, på projekt- eller virksomhedsniveau. Du kan se gamle som nye sager og åbne dem, for at se hvad som er gjort, eller se hvilken status de har. Fra denne visning er det også muligt at tilføje nye afvigelsessager.

MIN PROFIL

Min profil viser information om dig i ABAX Worker. Du og administratoren kan redigere informationen. Der er tre valgmuligheder i bunden af visningen:  Min information, Min adresse, og Min familie. Min information indeholder information som fødselsdato, telefonnummer og e-mail. Min adresse indeholder adresseinformation og Min familie indeholder kontaktinformation til pårørende. 

HSE SKABELONER

Her finder du hele HSE/QA (KS) biblioteket. Her kan der læses og søges efter alle artikler og tjeklister som er tilgængelig.

Kontakt os

Venligst udfyld kontaktformularen nedenfor, så kontakter vi dig inden for 24 timer. Tilføj gerne hvad din henvendelse drejer sig om, så vi hurtigere kan behandle din henvendelse korrekt.