ABAX DATABEHANDLERAFTALE

Hvorfor

Hvis man som dataansvarlig benytter sig af en databehandler, følger det af persondataloven, at man skal indgå en skriftlig aftale herom med databehandleren (en såkaldt databehandleraftale). Aftalens hensigt er at regulere rettigheder og pligter efter Lov af 31. maj 2000 nr. 429 (med senere ændringer) om behandling af personoplysninger. Aftalen skal sikre at personoplysninger om de registrerede ikke bruges uretmæssig eller kommer uberettigede i hende.

Hvad

Aftalen regulerer databehandlers brug af personoplysninger på vegne af den behandlingsansvarlige, herunder indsamling, registrering, sammenstilling, opbevaring, udlevering eller kombinationer af disse.