ABAX Triplog | Admin Brugermanual 

I denne brugermanual kan du finde svar på de fleste spørgsmål, du har til ABAX Triplog. 

Finder du ikke det du leder efter, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice

ADMINISTRATION AF ABAX TRIPLOG

Administrationsgrænsesnittet er kernen i ABAX Triplog elektroniske kørebog. Her fra har bedriften fuld oversigt over al bilbrug i virksomheden. En del funktioner er standard for alle, mens andre funktioner kun aktiveres hvis de er bestilt. www.abax.dk er responsivt, så det er fuldt mulig at logge sig ind via PC, telefon, tablet mm. Layoutet vil variere noget forskelligt fra PC til f.eks. tablet, men alle funktioner vil fortsat være der. I denne vejledning omtales kun de funktioner som vises på PC.

MENUER

Tilgang til ABAX Triplog elektroniske kørebog får man ved at logge på fra www.abax.dk. Benyt tilsendt brugernavn og password.

Menuerne er inddelt efter produkter, og hvilke menupunkter som vises afhænger af hvad som er bestilt. Der ligger en drop-down menu under hver af menupunkterne, som viser flere undermenuer.

ABAX Triplog 

CHAUFFØRER

Chauffører oprettes under menupunktet ”Triplog” og ”Chauffører”.

Har man allerede chauffører i systemet vil der ligge en oversigt over alle chaufførerne på en liste. Du kan også søge efter chauffører i søgefeltet. For at oprette en ny chauffør klikker du på «Opret ny chauffør» øverst i højre hjørne. Tilføj relevant information om chaufføren, minimum Navn, Hjemland, og Afdeling/arbejdsplads er obligatoriske felter, som skal udfyldes.

Felter

Beskrivelse

Navn

Navn på chaufføren

Fjernbetjening ID

Lad dette felt stå tomt. Hvis RFID er bestilt, vil dette felt senere blive koblet til chaufførens ID.

Adresse

Chaufførens adresse

Mobil

Chaufførens mobilnummer

E-mail

Chaufførens e-mail adresse

Stilling

Tittel på stilling/stillingsbeskrivelse

Ansættelsesnr.

Chaufførens ansættelsesnummer

Skattekommune

Kommunen, hvor chaufføren bliver beskattet

Bankonto

Chaufførens bankoplsyninger

Hjemland

Chaufførens hjemland

Afdeling/arbejdsplads

Chaufførens afdeling eller arbejdsplads

 

Når den ønskede information er tilføjet, så afslut med «Gem» øverst i højre hjørne. Noter dig, at hvis telefonnummer ikke bliver tilføjet, skal der oprettes et password manuelt. Hvis et telefonnummer tilføjes, vil systemet generere et password og sende det til brugeren når du klikker på ”Send password”. Telefonnummer skal oprettes med landekode først (f.eks. +45)

Når chauffører er oprettet i systemet, kan du nu tilføje dem til dine køretøjer.

KØRETØJ

For at få en oversigt over alle køretøjerne i flåden, klikker du på menupunktet «Triplog» og vælger «Køretøj» i drop-down menuen. Du vil så få et oversigtsbillede over alle køretøjerne i flåden. Ved at klikke på en afdeling, vises der en liste med oversigt over alle køretøjer i den valgte afdeling. Hvis der ikke er en afdelingsstruktur, vises der én liste med alle køretøjerne.

Ved førstegangsoprettelse vil der kun være én liste over alle kørebøgerne i virksomheden, og som kun viser om den er indstillet som en privatbil eller som erhvervsbil.

For at tilføje den relevante information, til hver enkelt køretøj, klikker du på en af bilerne/kørebøgerne. Du vil efterfølgende se et billede nedenfor, hvor du kan udfylde køretøjets relevante information.

Felter

Beskrivelse

Reg.nr

Bilens registreringsnummer, skal tilføjes uden mellemrum.

Køretøjets navn

Du kan tildele køretøjet et navn.

Type

Beskrivelse af køretøjet.

Beskrivelse

Fritekstfelt.

Privatbil

Er markeret her, hvis det er en privatbil.

Bil til disposition for erhvervskørsel

Er markeret, hvis køretøjet er ejet af virksomheden.

Flet ture ved

Du kan vælge om turer skal sammenlægges og notere indenfor hvor mange minutter turene skal sammenlægges. Du notere det antal minutter som er ønsket, f. eks. 10 minutter.

Bruge førergenkendelse

Skal markeres med Ja, funktionen førergenkendelse benyttes.

Bompengeprofil

Her vælges det om køretøjet er over eller under 3500 kg

Kørselsgodtgørelseprofil

Dette felt er kun tilgængelig ved privatbiler, og benyttes til at beregne takst til kørselsgodtgørelse

Status

Her vælges der om køretøjet skal være aktivt eller deaktiveret

Søg efter ledig chauffør tilkøretøj

Søg efter  navnet til den ønskede chauffør til bilen

Valgt chauffør

Navnet på chaufføren til køretøjet

Afdeling/arbejdsplads

Afdeling/arbejdsplads som køretøjet er tilknyttet

Kundereference

Fritekstfelt

Reg.nr historik

Oversigt over køretøjer som enheden har været tilknyttet.

Her bør alle oplysningerne udfyldes så nøjagtig som mulig. Registreringsnummer på køretøjet skal tilføjes uden mellemrum. Dette for at være konsekvent ved indsendelse af SMS med opdatering af oplysninger (f.eks. kilometerstand).

«Flet ture ved» lader dig sammenlægge turer hvor der har været et stop. Hvis du for eksempelvis sætter denne værdi til 20 min, vil alle turer hvor der har været et stop under 20 min. vises som en enkelt tur. Dog med et tegn/indikation i kørebogen, om at turene er flettet sammen.

Privatbil

Felterne «Privatbil» og «Bil til disposition for erhvervskørsel» styrer hvordan kørebogen leverer data.

Hvis der er sat kryds ud for «Privatbil» vil alle kørte turer som standard blive mærket som privat. Denne indstilling bruges til dem som leverer en kørebog til kørselsgodtgørelse, eller skal benytte regnskabet til at fradrag i skat. Turer der køres med en privatbil bliver så ikke vist for arbejdsgiveren, før man har fulgt proceduren for levering af kørebogen. Det er med andre ord kun de turer man aktivt vælger kørt som en del af virksomhedens tjeneste, og som man skal have betalt for, som vises for arbejdsgiver.

For firmabiler kan arbejdsgiver kræve at få tilgang til erhvervsturer kørt i arbejdstiden, og se køretøjet i flådekontrollen, hvis dette er bestilt. Disse adgange sættes op under brugerens indstillinger.

Bil til disposition for erhvervskørsel

Hvis «Bil til disposition for erhvervskørsel» afkrydses, bliver alle kørsler markeret som erhvervskørsler. Alle turer vil derefter også kontinuerligt være tilgængelige for arbejdsgiver.

Når en bil er afkrydset med «Privatbil» er det kun føreren af bilen som kan forandre det til «Bil til disposition for erhvervskørsel». Det er kun virksomhedens administrator som efterfølgende kan forandre det tilbage. Det er gjort således af hensyn til personværn.

I feltet «Valgt chauffør» vises føreren af bilen. Hvis dette felt står tomt, kan man søge efter ledige chauffører i feltet. «Søg efter ledig chauffør til køretøj». For at fjerne en chauffør, klik på X-symbolet til højre for chaufførnavnet. For at tilføje en chauffør, søg efter chaufførnavn i feltet « Søg efter ledig chauffør til køretøj ». Hvis du skal oprette  en ny chauffør, gøres dette under «Chauffører» som omtalt tidligere.

”Reg nr historik” viser en oversigt over hvilke biler enheden har været monteret i, hvis den har været monteret på flere køretøjer. ”Chauffør historik” viser alle chauffører som har kørt bilen, hvis der har været flere chauffører.

Efter den relevante information om bilen er tilføjet skal du tildele bilen en chauffør. Hvis du allerede har chauffører i systemet, tildeler du bilen en chauffør som forklaret ovenfor i vejledningen om køretøjets detaljer.

Tildel fører til bil

Når chaufføren er oprettet, kan du søge efter navnet på vedkommende i feltet ”Søg efter ledig chauffør til køretøj”. Klik derefter på navnet én gang, og afslut med ”Gem” øverst til højre.

Kilometerstand

Bilens kilometerstand kan tilføjes under menuvalget “Kilometerstand”. Her udfyldes værdien, efterfulgt af at der klikkes på «Gem». Alle tidligere aflæsninger vil fremkomme i listen. 

Det er også muligt for brugeren at tilføje en kilometerstand, ved at indsende en SMS. Beskrivelsen af dette står i brugervejledningen til brugergrænsesnittet. Hvis man har noteret en fejl værdi, kan den slettes ved at holde markøren over den værdi man ønsker slettet, og klikke på det røde X-ikon som vises.

Servicevarsler

Ved at vælge “Servicevarsler” kommer der et billede frem, hvor du kan tilføje oplysninger om bilens service.

De fleste moderne biler har serviceindikatorer med varsler på bilens instrumentbord. Det er imidlertid svært for den bilansvarlige at følge op på dette. Ved at tilføje oplysninger om bilens service i dette billede, kan den bilansvarlige få en oversigt over det kommende tidspunkt for service, uden at skulle tjekke dette i den enkelte bil. Den ansatte kan også varsles via SMS eller e-mail. Klik på «opdater» for å opdatere varslerne.

Når information om køretøjet er udfyldt, afslut ved at klikke på «Gem» øverst til højre i vinduet. Du vil så åbne sig et vindue, med en tekst som spørger om du har skiftet bil (om du har flyttet kørebogen over til en ny bil). Ved førstegangsregistrering, klik altid ”nej”.

Tag

Med ABAX Tags kan du tilføje tags til køretøj og udstyr på kort, og i rapporter, hvis du har en Triplog/Equipment Professional pakke. Du kan bruge disse tags til at gruppere, sortere, filtrere og organisere bilparken og udstyr. Dette gør det enkelt at kategorisere og søge efter søgeord som «krog», «dieselbil», «4x4», «minigraver», og til og med projektnummer eller projektnavn. ABAX Tags er utrolig nyttig når du arbejder med rapporter eller når man skal holde oversigt på digitale kort.

Du kan tilføje dine egne tags ved at skrive i feltet “Klik eller skriv i søgelinjen”. Når du begynder at skrive, vil feltet automatisk foreslå tags som du har benyttet tidligere. Hvis det er et nyt tag, så klikker du på «Tilføj» for at oprette det nye tag. Et tag kan fjernes ved at klikke på X ikonet.

Du står frit til at benytte så mange tags som du behøver, for at organisere dine biler og udstyr på en effektiv måde.

Når du har tilføjet tags til dine biler eller udstyr, kan du benytte disse nøgleord/tags når du søger i rapporterne (fritekstsøg). Foreløbig har vi kun lanceret tags i «Turrapporten», men alle rapporterne vil i løbet af kort tid støtte søg baseret på tags. I tillæg vil søgefeltet i det digitale kort, samt statistikken på dit dashboard, også støtte tags. 

TURE

Når du vælger “Ture” under menupunktet «Triplog», kommer du til et søgevindue, hvor du tilføjer de søgeelementer som er relevante. Hvis du vil du se turer for en specifik bil eller for en bestemt afdeling, kan du starte et søg i fritekstfeltet. Skriv dele af søgebegrebet (afdelingsnavn, registreringsnummer, brugernavn o.l.).

Efterhånden som du skriver kommer der en liste op med det du søger. Når du ser den enhed eller afdeling som du er ude efter i listen, vælger du denne ved at klikke på den. Dit valg tilføjes så i feltet ”Filter”. Du kan også angive og søge indenfor en ønsket datoperiode og eventuelt tidsrum på døgnet.

Til venstre for hver tur vises forskellige ikoner

E - Erhvervstur

Ur (blåt) - Udenfor arbejdstiden, med formål

Blank cirkel - Indenfor arbejdstiden

P - Privattur

Ur (rødt) - Udenfor arbejdstiden, mangler formål

 

Har du defineret virksomhedens normale arbejdstid under «INDSTILLINGER», kan du også vælge at søge efter turer kørt udenfor denne ”normale arbejdstid”. Dette gøres ved at klikke på «Filter», hvorefter du får nogle valgmuligheder op.

Her kan du enten vælge at vise turer inden tiden, turer uden for tid og turer uden for arbejdstiden. For at «uden for arbejdstiden» skal fungere, skal normal arbejdstid sættes op under indstillinger.

Hvis du eksempelvis vælger ture uden for tid og sætter klokkeslættet fra 06:00 til 16:00, vil kun turer mellem 16:00 og 06:00 vises. Tilføjes «Mangler formål», vil det kun være turene der ikke har et formål i dette tidsrum, som vises.

Når du har tilføjet de ønskede indstillinger til dit søg, klikker du på «Tilføj filter» og «Søg». Du vil så få alle turene op på en liste der imødekommer dine søgekriterier.

Felter

Beskrivelse

Fra dato

Vælg den ønskede dato som du ønsker at se ture fra.

Til dato

Vælg den ønskede dato som du ønsker at se ture til.

Fritekst søg

Fritekstfelt hvor du kan søge efter navn, afdeling, køretøj etc.

Filter

Her tilføjes dine søgekriterier, således at du kan filtere og se de ønskede ture.

Der to forskellige symboler på turene i tillæg til dem du ser yderst til venstre. En med en vertikal streg over, og den anden uden. Den vertikale streg indikerer at der har været et stop på turen og den er derfor sammenlagt.

Ved at klikke på en af turene, åbnes et vindue med detaljeret oplysninger om turen. Disse oplysninger er også tilgængelige for brugeren, og det er først om fremmest brugeren som skal vedligeholde oplysningerne i dette billede fra sin egen kørebog. Det vil imidlertid være mulig for administrator at tilføje oplysninger under «Formål» og «Kommentar», samt under menupunkterne ”Førergenkendelse” og ”Tillæg”.

FELTER

BESKRIVELSE

Startadresse

Adressen hvor turen startede. Denne kan ikke redigeres.

Slutadresse

Adressen hvor turen sluttede. Denne kan ikke redigeres.

Formål

I formålsfeltet kan du tilføje et formål med turen. Enten ved at skrive det manuelt, eller ved at klikke i feltet og vælge fra listen med forhåndsdefinerede formål. I kommentarfeltet er det kun muligt at tilføje fritekst.

 

Kommentar

I kommentarfeltet er det muligt at tilføje fritekst, hvis der yderligere kommentarer til turen.

Førergenkendelse

Under førergenkendelse kan du forandre føreren af turen, hvis der er behov for det. Fjern eksisterende fører ved å klikke på X-ikonet ved siden af navnet, og tilføj navnet på føreren af turen. Føreren som tilføjes skal være en eksisterende fører.

 

Tillæg

Her kan du tilføje eventuelle udgifter som du har haft i løbet af turen.

TUR PÅ KORT

Denne funktion viser en kortvisning af turen. Du får tillægsinformation om turen øverst i billedet:

Hvis du ønsker at se nærmere på et bestemt punkt på turen, f.eks. stop-adressen, holder du markøren over den gule figur nede i højre hjørne, og placerer figuren der hvor du ønsker at se.

På kortet kan du også ved hjælp af ikonerne plus og minus  som du finder nederst i højre hjørne, zoome ind og ud til ønsket størrelse, for at kunne dokumentere en kørselsrute ved behov. Man kan også zoome ind og ud med hjulet på musen, eller ved at trække en firkant ud i kortet.

AFDELINGER

Under indstillinger (ikonet med tandhjulet) kan du oprette afdelinger. 

For at oprette en ny afdeling, vælger du ”Afdelinger” i menuen, og klikker efterfølgende på  knappen «Tilføje afdeling» øverst til højre.

Når du klikker på ”Tilføje afdeling”, bliver du videresendt til et nyt vindue. Her udfylder du den ønskede information, minimum navn på afdelingen. Afdelingen vil så tilføjes i oversigten over afdelinger. Tildeling af køretøj i en afdeling gøres under køretøjsindstillingerne som omtalt tidligere.

FELTER

BESKRIVELSE

Navn

Navn på afdelingen, er et obligatorisk felt

E-mail

Afdelingens e-mail  adresse

Adresse

Afdelingens adresse

Telefonnummer

Afdelingens telefonnummer 

NORMAL ARBEJDSTID

Under dette valg kan virksomheden definere tidsrummet som virksomhedens biler normalt benyttes i tjeneste. Dette blandt andet for at kunne kontrollere, at bilerne ikke benyttes til privat brug. Ved at udfylde arbejdstiderne, hvor bilerne normalt er i brug til erhvervskørsel, vil man under «Triplog» > «Ture», enkelt få en liste frem over kørsel udenfor den ordinære arbejdstid. Tilsvarende søgning har man i rapporten ”Turrapport”. 

PERIODISKE RAPPORTER

Under periodiske rapporter kan du opsætte et udvalg af rapporter som systemet automatisk sender til en e-mail adresse for at lette administrationen af kørebøgerne. Rapporterne kan sendes dagligt, per uge, eller per måned. Indstillingerne er tilsvarende til indstillingerne for afdelinger. Klik på ”Tilføj ny”, vælg type rapport, frekvens og hvilken e-mail adresse rapporten skal sendes til.

Sæt så rapporten som aktiv og vælg om du ønsker rapporten i HTML eller i PDF. Afslut med «Gem». Rapporten vil så vises i oversigten.

FELTER

BESKRIVELSE

Navn

Navn på rapporten, feltet er obligatorisk

Frekvens

Vælg om du ønsker at modtage rapporten, hver uge, hver måned eller dagligt. Feltet er obligatorisk

E-mail

Noter e-mail adressen hvortil, rapporten skal sendes. Feltet er obligatorisk

Aktiv

Her vælger du om rapporten skal være aktiv eller ej.

Indhold

Her vælger du om rapporten skal sendes som PDF eller HTML fil.

FORMÅL (oprettelse)

Under formål kan du tilføje de mest benyttede formål for hele virksomheden, eller for en enkelt afdeling. Disse formål vil vises som forslag når man klikker på formål på en tur fra f.eks. turrapporten.

For at tilføje et nyt formål, eller ændre på dem som allerede er oprettet, klikker man på «Tilføj ny». I vinduet som åbnes, kan du tilføje hvilken afdeling formålet gælder for, og hvad formålsteksten skal være.  Klik derefter på ”Gem”.

FELTER

BESKRIVELSE

Afdeling

Vælg afdelingen i rullegardinet, hvor formålet skal kunne bruges og være synlig for.

Formål

Noter navn/beskrivelse til formålet.

FIRMAINDSTILLINGER

Under firmaindstillinger kan du ændre hvad som skal vises i de forskellige funktioner, og forandre hvad som skal vises i de forskellige funktioner. Du kan vælge routing, labelindhold (hvad som vises i flådekontrollen), hvorvidt disse skal være live eller ikke som standard og gruppering. Hvis du markerer for gruppering vil der vises et ikon som fortæller hvor mange biler der er indenfor et område. Hvis man har mange biler indenfor samme område vil dette give dig en bedre oversigt i flådekontrollen.

FELTER

BESKRIVELSE

Label indhold

I rullegardinet, vælger du om chauffør navnet, objektnavnet, eller begge dele skal være synligt på dine labels.

Labels

Du vælger om dine labels skal være aktive på kortet.

Live labels

Du vælger om dine live labels skal være aktive på kortet.

Gruppering

Du vælger om denne funktion skal være aktiv. Når denne funktion er aktiv, vil du se et ikon med antal biler indenfor et område.

Under andre indstillinger kan du vælge at vise flere detaljer i kortvisningen.

ADMINISTRER OMRÅDER

Administrator i en virksomhed kan oprette områder i kortet som bliver gældende for alle kørebøger i virksomheden. Dette gøres under ”Administrer områder”, som du finder i drop-down menuen under Triplog. Områder som er oprettet i kortet kan benyttes til automatisk at udfylde navnet på et område i formålsfeltet, på turer som starter eller slutter indenfor området.

I tillæg kan områder bruges til at overstyre adresseinformation. Hvis man angiver en specifik adresse for et område, vil denne adresse lægges ind som adressen for turen. Fra kortdata indhentes der f.eks. gadeadresse, men via denne funktion kan man også indhente husnummer.

Områder kan også kategoriseres. Dette kan bruges til statistikker over hvor meget kørsel der er til de forskellige kategorier af områder.

Når “Administrer områder” vælges i menuen, vises et kort hvor alle områderne er markeret med et nummer og området vises som en firkant. Man kan zoome ned i dette kort på samme måde som i øvrige kortvisninger, for at få flere detaljer.

I venstre side af kortvisningen er der en liste over de områder som er oprettet af administrator. Ved at klikke på et af disse, zoomer kortet ind på dette området, samtidig som et indstillingsvindue for området åbnes.

I dette indstillingsvindue vises navnet på området, og her kan der tilføjes en alternativ adresse for at området kan kategoriseres. Hvis man ikke har nogen kategorier fra tidligere, kan de også oprettes her. Ønsker man at slette området findes der også en knap for dette.

I kortvisningen hvor området er markeret, vil man ved at føre musen hen over området få opført information om området, med længde og breddegrad, samt areal.

For at oprette nye områder søger man først efter området ved f.eks bynavn i søgefeltet. Så klikker man på knappen “Opret område” i toppen af listen for de eksisterende områder, på venstre side. Efterfølgende kan man trække flytte rundt på firkanten og tække i kanterne, for at definere det område man ønsker. Lad adressefeltet stå tomt, når du gemmer et nyt område, med mindre Google Maps kommer med en fejl/manglende adresse for det.

 

RAPPORTER

Under menuvalget «Triplog» og “Rapporter” kan du vælge fra et udvalg af rapporter. Hvilke rapporter som er tilgængelig afhænger af hvilke ydelser der er bestilt.

Rapporterne er sat op på samme måde, men man kan tilføje flere indstillinger på enkelte rapporter.

Vælg først den rapport du ønsker og tilføj  parametre som til og fra dato, søg på afdeling osv. som beskrevet under «TURER».

Statusrapport

Denne rapport viser en oversigt over nøgledata for hvert køretøj. Den giver administrator et overblik over bedriftens biler, samt chaufførerne som er knyttet til køretøjerne.

Rapporten kan genereres for hele bedriften, en afdeling, et enkelt køretøj eller en chauffør.

I rapporten har man ansættelsesnummer, navn på chauffør, registreringsnummer på bilen, biltype, tidspunkt for sidste aflæste kilometerstand, tidspunkt for sidste tur, akkumuleret kilometerstand, serienummer på ABAX enheden, samt telefonnummer og e-mail adresse til chaufføren.

Ved at benytte rapporten får man hurtigt et overblik over bedriftens biler, og kan nemt se om data for hvert køretøj er opdateret, samt at ABAX enheden fungerer som den skal. Hvis en af indikatorerne vises i rødt, er det et tegn på at chaufføren har glemt at opdatere information om sit køretøj, eller at ABAX enheden ikke fungerer optimalt. Ved at have telefonnummer og e-mail adresse til chaufførerne i samme rapport, bliver det enkelt for administrator at tage kontakt, således at fejl kan rettes op. Administrator bør også sikre at alle chaufførerne har registreret sit telefonnummer og korrekt e-mail adresse, for at ABAX kan sende varsler direkte til chaufføren, hvis en fejl opstår.

Statusrapporten kan printes eller eksporteres i PDF, Excel, CSV og XML format, noget som er nyttig hvis rapporten skal distribueres, eller data skal importeres i andre systemer til videre brug. Rapporten er også tilgængelig som en periodisk rapport, således at den automatisk kan sendes direkte til en ønsket e-mail adresse. Rapporten kan sendes hver dag, hver uge eller hver måned.

Turrapport

Turrapporten viser en oversigt over turer som er kørt for flåden totalt, per afdeling og per ansat. I turrapporten finder man alle turene som er kørt med firmaets biler. Ved at tilføje de forskellige filtre til listen, vælge sortering, samt foretage et søg, vil turrapporten give  den information man er ude efter.

Hovedformålet med rapporten er at give et hurtigt overblik over alle turene. Ved at filtrere på turer foretaget udenfor normal arbejdstid, vil administrator hurtigt kunne kontrollere at bilparken benyttes indenfor lovgivningen.

Hver tur i rapporten indeholder navnet på chauffører, køretøjets registreringsnummer, start- og stop adresse, i tillæg til tidspunkter, varighed og distance.

De fleste virksomheder ønsker at reducere privat brug af bilparken, særlig udenfor arbejdstiden og i weekenderne. Med turrapporten kontrollerer man hurtigt og enkelt denne brug. Vælg et tidsrum med fra og til dato, tilføj filtreringen «uden for arbejdstiden» og generer rapporten for at se alle turene som er foretaget udenfor arbejdstiden.

Turrapporten kan printes eller eksporteres i PDF, Excel, CSV og XML format, noget som er nyttig hvis rapporten skal distribueres, eller data skal importeres til andre systemer for videre brug.

Rapporten er tilgængelig som en periodisk rapport, således at den automatisk kan sendes direkte til en ønsket e-mail adresse. Rapporten kan sendes hver dag, hver uge eller hver måned.

Fakturagrundlag

Denne rapport kan bruges til at fakturere kunder for faktisk kørsel og udgifter på turen. Vælg det ønskede beløb, og du vil få en oversigt over hvor meget som skal faktureres per tur, formål, afdeling mm.

Varselrapport

Varselrapporten viser et antal varsler som er modtaget fra systemet per bruger og afdeling. ABAX har udviklet flere kontrol mekanismer der sørge for, at bedriftens system, til enhver tid, fungerer optimalt. Hvis en ABAX-enhed holder op med at fungere, vil systemet umiddelbart give bedriftens administrator samt bilens chauffør, besked om dette. ABAX detekterer også forsøg på sabotage, eller kreative forsøg på at snyde systemet.

I tillæg følger ABAX med på hvordan kørebøgerne vedligeholdes og benyttes af chaufførerne, og kan varsle, hvis kilometerstanden ikke aflæses til den angivne tid, eller hvis et køretøj benyttes uautoriseret, for eksempel udenfor normal arbejdstid. Varslen vil vises i virksomhedens varslingscenter, i tillæg til i denne rapport.

Rapporten giver dig navn på chauffør, registreringsnummer på bilen, samt antal modtagende varsler i en valgt periode. Man kan vælge at generere rapporter på alle type varsler, eller en bestemt type varsler, for eksempel mistet strømtilkobling eller registreret høj fart.

Tilgængelige varsler:

 •   Førerløs bil (kun for bedrifter hvor flere chauffører deler bedriftens bilpark)
 •   Høj hastighed
 •   Stor forskel mellem kørte og aflæste km
 •   Ingen ny tur på 14+ dage
 •   Mistet kontakt
 •   Mistet strømtilkobling

Varselrapporten kan printes eller eksporteres I PDF, Excel, CSV og XML format, noget som er nyttig, hvis rapporten skal distribueres, eller data skal importeres i andre systemer til videre brug.

Kørelængderapport (køretøj)

Kørelængderapporten viser antal kilometer kørt privat, antal private turer, kørelængde erhvervsturer, total kørelængde, antal turer totalt og tid brugt i bilen.

Kørelængderapporten viser den totale kørte distance, total antal turer, og totalt tidsbrug til hver af bilerne, i en valgt periode.

Rapporten egner sig godt til analyse, således at effektiviteten og udnyttelsesgraden kan bedres for virksomhedens køretøj.

I rapporten har man registreringsnummeret til køretøjet, kørelængde private turer, antal private turer, kørelængde erhvervsturer, antal erhvervsturer, den totale kørelængde, antal turer totalt, samt hvor mange timer køretøjet har vært i brug. Det totale antal turer og distancer er også kalkuleret for selskabet , og for hver afdeling.

Man kan søge på afdeling i  rapporten og/eller køretøj.

Resultatet i rapporten kan printes eller eksporteres i PDF, Excel, CSV eller XML format.

Kørelængderapport (fører)

Viser det samme som forrige rapport, men er her sorteret på fører.

Kørelængderapporten vil vise den totalt kørte distance, totalt antal turer og totalt tidsbrug for hver af førerne i virksomheden, for en valgt periode.

Rapporten egner sig godt til analyse, således at effektiviteten og udnyttelsesgraden kan bedres for bedriftens køretøj og chauffører.

I rapporten er der navn på føreren, kørelængden på private turer, antal private turer, kørelængde på erhvervsturer, antal erhvervsturer, kørelængde totalt, antal turer totalt, samt hvor mange timer chaufføren har brugt på turene. Det totale antal turer og distancer er også kalkuleret for virksomheden totalt, og for hver afdeling.

Man kan søge i rapporten på afdeling og/eller køretøj og fører.

Resultatet i rapporten kan printes eller eksporteres i PDF, Excel, CSV eller XML format.

Tid i område rapport

Denne rapport viser timer brugt i hvert område per ansat.

Rapporten «Tid i område» viser dig hvor meget tid dine chauffører og/eller køretøj har brugt i et defineret område.

Rapporten egner sig godt som grundlag når du skal fakturere dine kunder, baseret på hvor meget tid som er benyttet i området eller på arbejdspladsen. Rapporten giver også et grundlag for analyse og forbedring af hvordan dine køretøjer benyttes.

I rapporten finder du navn på chauffør, medarbejdernummer, navn på områderne og totalt anvendt tid i hvert område.

Rapporten kan genereres for hele virksomheden, en enkelt afdeling, en chauffør eller et køretøj.

Resultatet i rapporten kan printes eller eksporteres til PDF, Excel, CSV eller XML format.

Stoptidsrapport

Denne rapport viser total stoppetid for flåden og per tur. Stoptidsrapporten giver virksomheden en oversigt over hvor meget tid køretøjerne og/eller chaufførerne har benyttet på hver adresse, for en valgt periode.

Rapporten giver et godt grundlag for fakturering, eller hvis virksomheden ønsker at analysere hvor effektivt bilparken benyttes.

Navn på chauffør eller registreringsnummer på køretøj knyttes til tidspunkt for parkering. I tillæg vises adressen hvor køretøjet var parkeret, og et formål hvis chaufføren har noteret en kommentar i sin kørebog. Rapporten viser også hvor længe bilen stod parkeret, samt en opsummering, som viser den totale tid bilerne har stået parkeret.

Rapporten kan genereres for en valgt periode, sorteret på chauffør eller på køretøj.

Stoptidsrapporten kan printes eller eksporteres i PDF, Excel, CSV og XML format, noget som er nyttig dersom rapporten skal distribueres, eller data skal importeres til andre systemer for videre brug.

Administrator brugslog

Her kan du se hvornår og hvad administrator har brugt ABAX systemet til.

LEVEREDE KØREBØGER

Leverede kørebøger vil kun have en funktion for virksomheder med privatbiler, hvor der køres med kørselsgodtgørelse. Her vil du få en oversigt over alle tidligere leverede kørebøger. Ved at klikke på den ønskede chauffør/medarbejder, vil du se en liste over vedkommendes leverede kørebøger.

I oversigten finder du:

FELTER

BESKRIVELSE

#

Nummeret på kørebogen. Den sidste ligger øverst på listen.

Leveringsdato

Datoen hvor kørebogen blev leveret

Fra dato

Den første dato for den registrerede og leverede periode.

Til dato

Den sidste dato for den registrerede og leverede periode.

Distance

Den totale distance/antal km som er kørt i perioden.

Antal ture

Antal ture som er kørt i perioden.

 

Ved at klikke på en af de leverede kørebøger, kommer der et billede op med mere information om den leverede kørebog, med ”Detaljer”, ”Godtgørelse og  udgifter”, og ”Ture”. Her kan du også printe kørebogen,  eller ophæve den hvis den ikke er korrekt.

Under ”Detaljer” finder du følgende information:

FELTER

BESKRIVELSE

Periode

Datointervallet for kørebogens periode

Adresse

Chaufførens adresse, hvis den er noteret under chaufførens info.

Skattekommune

Chaufførens skattekommune, hvis den er noteret under chaufførens info.

Navn

Navnet på chaufføren.

Ansættelse nr.

Ansættelsesnummer/medarbejdernummer, hvis dette er noteret under chaufføren info.

Stilling

Titel på stilling, hvis den er noteret under chaufførens info.

Distance indtil nu

Den totale kørte distance, frem til denne periode.

Distance i dette år

Den totale distance kørt i kalenderåret.

Total distance

Den totale distance kørt i perioden.

Under ”Godtgørelse og udgifter” finder du følgende information:

FELTER

BESKRIVELSE

Beskrivelse

En forklaring på type godtgørelse eller udgift.

Distance

Den totale distance/antal km for perioden.

Satser

Godtgørelsessatsen per kørte km.

Godtgørelse og udgifter

Beløbet som bliver godtgjort for den kørte distance eller udgift.

Sum

Det totale beløb som bliver udbetalt for perioden.

 

Under ”Ture” finder du en oversigt over alle kørte turer indenfor perioden:

FELTER

BESKRIVELSE

Dato-kl.

Dato og klokkeslæt for den kørte tur.

Adresse

Start- og slutadresse for turen.

Tid/Dist. Formål/Tillæg

Her finder du information om hvor lang tid turen har taget, Distancen/antal km for turen, Formålet med turen og tillæg for turen, hvis denne information er tilføjet.

Godtgørelse

Beløbet for turen som godtgøres.

RFID

Selve læseren sættes på indersiden af bilen med dobbeltsidig tape, og kommunikerer trådløst med ABAX4-enheden. Læseren kommunikerer kun med ABAX4 og ikke de ældre Triplog modeller. For at logge sig på som fører til en tur, behøver man kun lægge kortet ned på læseren til der kommer et lille lydsignal og et grønt lys lyser. For at logge sig af bilen igen, klikker man på den blå X-knap.

Opstart

Når ABAX RFID READER bestilles, ønsker ABAX altid lister over førere, biler, samt nummer på ID-brikker til de ansatte. Dette for at forenkle arbejdet for administratoren i virksomheden. ABAX vil så tilføje alle førere med tilhørende ID-brikker. Hvis man ikke har ID-brikker, kan dette bestilles af ABAX. Disse vil så blive linket op mod førere, hvis virksomhedens liste med biler udleveret..

Hvis man ikke har leveret lister over virksomhedens biler, eller man eksempelvis får nye ansatte med ID-brikker, kan administrator i virksomheden tilføje nye førere, og tildele dem brikker i ABAX-systemet.

Oprette fører

For at oprette en ny fører går man ind på "Chauffører" under menupunktet "Triplog". Klik så på "opret ny chauffør" øverst i højre hjørne, som beskrevet tidligere i denne vejledning.

I billedet hvor du opretter dine chauffører, er der et felt som hedder Fjernbetjening ID, IKKE udfyld information om ID-brikke/Kort her, men lad dette felt stå tomt. Når du har tilføjet relevant information, og trykket på «Gem» oppe i øvre højre hjørne, er en ny fører oprettet og kan senere kobles mod fører ID.

Aktivere

For at koble en ny fører til fører ID, skal føreren fysisk logge sig på en bil med en nøglebrikke som endnu ikke er tilføjet i systemet. For at linke føreren til ID-brikken i ABAX-systemet skal du gå ind på «RFID Log» under menupunktet «Triplog». Søg efter den ønskede til og fra dato, for hvornår føreren har logget sig på en bil med en ID-brikke. Man vil så se en person som er  logget på en bil med reg.nr. og dato. Under hændelse ser vi ID-nummer og i parentesen ser vi at der står (ikke tildelt). Dette betyder at en fører som ikke er registreret i systemet har logget sig på.

Førerløs bil

Hvis førere har glemt at logge sig ind, vises turen i Triplog  – Turer uden fører. Ved at klikke på turen åbnes et vindue med detaljeret oplysninger om turen. Disse oplysninger er også tilgængelig for brugeren, og det er brugeren som i første omgang skal vedligeholde oplysningerne i dette billede fra sin egen Triplog. Det vil dog være mulig for administrator at tilføje oplysninger, blandt andet under menupunktet ”Førergenkendelse”, hvor administrator kan vælge fører.

RFID Log

Hvis RFID er bestilt kan man se al aktivitet i RFID loggen. Søg på til- og fra dato og specificer søget i fritekstfeltet hvis ønsket. Når indstillingerne for dit søg er udført, klikker du på «generer rapport».

Du vil så se alle hændelser i tidsintervallet. Hvis f.eks. en fejl fører er registreret på en bil, kan du klikke på hændelsen og ændre dette her.

SEND SMS TIL FØRER

Her kan du sende en SMS til dine chauffører, hvis denne funktion er bestilt. Vælg en eller flere chauffører fra listen, som du ønsker at sende en SMS til – Skriv din besked, og tryk på «send besked» øverst i højre hjørne.

SPOTSØG

I spotsøg kan du se bevægelse indenfor et angivet område. Når du åbner spotsøg får du et kort op med en cirkel på. Alt indenfor cirklen vises i spotsøget. For at flytte på cirklen holdes markøren over dette symbol, og flyt cirklen til et ønsket område. Man kan også søge efter adresser i søgefeltet. For at udvide eller mindske cirklen, klik og træk på symbolet.

Det er også mulig at søge efter en bestemt dato i datofeltet.

Når størrelsen og dato i søgefeltet er som du ønsker, klik «Søg». Du vil så få en tidslinje op som du selv kan udvide og mindske. Når du har sat rigtig tidsinterval klikker du på play ikonet.

Du vil nu kunne se hvornår de forskellige køretøjer kommer ind i området og hvornår de forlader det.

ABAX FLEET MANAGEMENT

Med ABAX Fleet Management har du tilgang til køretøjerne på et kort, hvis dette er bestilt. ABAX har to korttyper at vælge mellem; statisk og aktivt kort. Hvis aktivt kort er bestilt vil det vises her.

Aktivt kort er en funktion som er beregnet til virksomheder hvor det at køre bil er hovedopgaven. Dette vil være specielt aktuelt for budfirmaer, transportselskaber og lignende.

I kortvisningen vil du se alle køretøjer og udstyr som har denne funktion. Grøn og rød pil på kortet indikerer om køretøj står stille eller er i bevægelse og viser retning. På navnetagget står der om chaufføren har sat sig som ledig eller optaget. Ikoner med sorte tandhjul indikerer udstyr.

I kortet vil positionen på enhederne blive opdateret efterhånden som bilerne flytter sig. Opdateringsfrekvensen er som standard hvert minut. Kortpositionen bliver imidlertid stående, så man kan opleve at en bil kører ud af kortet. Da må man tilpasse kortvisningen, enten ved at zoome ud, eller ved å flytte positionen på kortet. At flytte positionen på kortet kan gøres ved at holde højre mussetast nede på kortet og flytte kortet med musen. Man kan også markere en bil og følge køretøj ved at vise Google Street View billedet af en position, samtidig med at adresse løbende opdateres.

hvis du f.eks. modtager et indkommende opdrag, og ønsker at finde ud af hvem som er i nærheden, søger du efter adressen i søgefeltet. Du vil så se en liste over de 5 nærmeste køretøjer, og hvor langt disse er fra adressen.

Label

Man kan vælge om Labels skal vises på køretøjerne. Hvis du ønsker at de skal være synlige, afkrydser du med et flueben i firkanten til venstre for ”Label” som  du finder under firmaindstillingerne i hovedmenuen, og vælger hvad som skal vises på kortet (fører, objektnavn, eller begge dele). Det kan være praktisk hvis der er mange biler indenfor et område.

Gruppering

Hvis man har mange biler indenfor et mindre område, kan man vælge at vise dem samlet i en gruppering. Denne funktion aktiveres ved at sætte et flueben ud fra «Gruppering». I eksemplet nedenfor ser vi at der er mange biler i et lille område. I billedet til højre er grupperingsfunktionen slået til. Det viser at der er 5 biler i området. Ved at klikke på grupperingen vil kortet zoome ind og vise de 5 biler.

Trafik

Ved at aktivere funktionen «Trafik» får man trafik flowet op på kortet. Den grønne streg indikerer at der ikke er trafik, den gule at der er nogen kø, og den røde indikere meget trafik og kødannelse.

Følg valgte køretøjer

Hvis du ønsker at følge et af køretøjerne i flåden, søger du efter det ønskede køretøj, klikker på det valgte køretøj, og markere «Følg udvalgte køretøj». Kortet vil så følge det valgte køretøj.

ABAX EQUIPMENT CONTROL

ABAX Equipment Control er en tillægsfunktion og vil kun vises hvis det er bestilt.

UDSTYR

Du finder listen med alle dine enheder ved at klikke på ”Udstyr” i drop-down menuen under ”Equipment Control”. Udstyret vises på samme måde som oversigten over dine kørebøger. Information om udstyret tilføjes ved at klikke på en enhed, og tilføje den ønskede information.

Du kan tilføje følgende information i felterne til dit udstyr:

FELTER

BESKRIVELSE

Navn

Det ønskede navn du ønsker at tildele udstyret

Reg.nr

Du kan tilføje et registreringsnummer, ved ønske eller behov.

Type

Her kan du beskrive dit udstyr

Info

Fritekstfelt til information efter behov og ønske.

Objektbeskrivelse

 

Afdeling / Arbejdsplads

Du kan tilføje udstyret til en afdeling /arbejdsplads

Kundereference

 

Serviceinterval (måneder)

Noter hvor langt der skal være mellem dine serviceintervaller.

Sidste eftersyn (dato)

Datoen for den sidste service

Næste service (dato)

Dato for den næste service

Status

 

Serienr.

Enhedens nummer

Aktiver/Deaktiver geofence-områdekontrol

Her kan du tilføje eller fjerne geofence-områder. Et geofence-område er et elektronisk hegn som  du kan sætte op, rundt om din enhed. Når enheden går udenfor området vil dette aktivere en alarm som sendes på SMS eller e-mail.

Ved førstegangsoprettelse skal du først opsætte et geofence-område. Dette kan gøres her ved at klikke på «geofence-områder». Du vil så få et kort op, hvor du kan søge på den adresse du ønsker at sætte et område rundt.

Når du har søgt på en adresse og kortet har zoomet sig ind på adressen, klikker du på «Opret geofence område».  Et geofence-område vises så i kortet. Du kan forstørre og skrumpe området ved at klikke og trække med markøren på de hvide prikker. For at flytte på området klikker du og trækker inde i området.

Tilføj information om området og hvilke(t) udstyr som skal være i området, og afslut med gem. Lad adressefeltet stå tomt når du gemmer et nyt område, med mindre at Google Maps kommer med en fejl/manglende adresse for området.

Området vil nu tilføjes i oversigten til venstre i kortoversigten.

Varsler

For at blive varslet når udstyr kommer udenfor området skal der indstilles en varslingsmetode under Udstyr > Varsler-Videresending af varsler. Her kan du vælge mellem SMS eller e-mail varsel.

Aktiv sporingsmodus

Hvis enheden bliver stjålet er det muligt at få hyppigere positioner fra udstyret. Klik på knappen ”Aktiver sporingsmodus”, og enheden vil rapportere oftere. 

Tags

Med ABAX Tags kan du tilføje tags til køretøj og udstyr på kort, og i rapporter, hvis du har en Triplog/Equipment Professional pakke. Du kan bruge disse tags til at gruppere, sortere, filtrere og organisere bilparken og udstyr. Dette gør det enkelt at kategorisere og søge efter søgeord som «krog», «dieselbil», «4x4», «minigraver», og til og med projektnummer eller projektnavn. ABAX Tags er utrolig nyttig når du arbejder med rapporter eller når man skal holde oversigt på digitale kort.

Du kan tilføje dine egne tags ved at skrive i feltet “Klik eller skriv i søgelinjen”. Når du begynder at skrive, vil feltet automatisk foreslå tags som du har benyttet tidligere. Hvis det er et nyt tag, så klikker du på «Tilføj» for at oprette det nye tag. Et tag kan fjernes ved at klikke på X ikonet.

Du står frit til at benytte så mange tags som du behøver, for at organisere dine biler og udstyr på en effektiv måde.

Når du har tilføjet tags til dine biler eller udstyr, kan du benytte disse nøgleord/tags når du søger i rapporterne (fritekstsøg). Foreløbig har vi kun lanceret tags i «Turrapporten», men alle rapporterne vil i løbet af kort tid støtte søg baseret på tags. I tillæg vil søgefeltet i det digitale kort, samt statistikken på dit dashboard, også støtte tags.

KORT

I kortet vil du finde alle dine udstyrskontroller. Her kan du også søge på adresser, udstyr per afdeling og specifikt udstyr.

GEOFENCE-OMRÅDER

Her vises alle dine geofence-områder, og man kan oprette nye områder som omtalt tidligere.

RAPPORTER

Her kan du vælge mellem 4 rapporter:

 • Brugsrapport – kun for udstyr med brugslogging. Viser antal timer udstyret har været brugt.
 • Enheder indenfor område – Viser hvilke enheder som har været indenfor områder
 • Varselrapport – Oversigt over alle varsler på alt udstyr
 • Vedligeholdelse rapport – Oversigt over vedligeholdelse på udstyr.

ABAX MINI

Oversigt

Du finder en oversigt over alle dine ABAX Mini enheder ved at klikke på ABAX Mini, under ”Equipment Control” i hovedmenuen.

I oversigten finder du følgende informationer:

FELTER

BESKRIVELSE

Afdeling / arbejdsplads

Her kan du se hvilken afdeling / arbejdsplads, som enheden tilhører

Navn

Det beskrivende navn til objektet, hvor ABAX Mini er placeret.

Serienr

Et unikt ID-nummer som er trykket på enheden

Beskrivelse

Du kan tilføje en beskrivelse til objektet, hvor enheden er placeret.

Sidst set

Tidspunktet hvor ABAX Mini sidst blev registreret af en anden ABAX hardware enhed.

Sidst set af

Enheden som sidst har registreret ABAX Mini (her vil det enten være en af dine egne enheder, eller ABAX Global Network).

 

For at tilføje eller ændre detaljerne til en enhed, klikker du på den ønskede enhed i oversigtslisten, og du får et billede op, hvor du kan tilføje eller redigere information:

FELTER

BESKRIVELSE

Navn

Her kan du tilføje et navn som genkender, hvilket objekt enheden er placeret på.

Beskrivelse

Du kan tilføje en beskrivelse til objektet, hvor ABAX Mini er placeret.

Afdeling

Du kan til tilføje eller ændre afdelingen/arbejdspladsen, som enheden tilhører.

Serienr.

Kan ikke ændres

Sidst set

Kan ikke ændres

Sidst set af

Kan ikke ændres

Synlig på kort

 

ABAX Mini bruger Bluetooth og ABAX Global Network til at registrere sin position. Dette betyder, at hvis enheden til ABAX Mini  er indenfor en rækkevidde på 35 meter fra en ABAX hardware enhed – enten din egen eller en som tilhører en anden ABAX kunde, vil positionen til ABAX Mini automatisk opdateres i dit system. 

Aktivering

ABAX Mini aktiveres ved at trykke på midten af enheden 2 gange i 1-2 sekunder. Første klik tænder enheden, og andet klik aktiverer sporingen.

Visning på kort

Positionen til ABAX Mini, vises på administrators digitale kort, med et rektangulært ikon.

Hvis du har givet enheden et navn, vil det vises med et label. Hvis du ikke har givet enheden et navn, vil du enhedens serienummer vises. Du kan klikke direkte på enheden i kortet for at få flere detaljer frem om enheden. Du kan også søge efter enheden i søgefeltet, hvorefter kortet zoomer ind på området hvor enheden befinder sig, og du vil blive vist et vindue med et gadebilledet til enhedens position, samt information om det er en af dine egne køretøjer eller ABAX Global Network som sidst har registreret ABAX Mini. Du vil også her se information som tid og dato for enhedens sidste position og adressen.

MIN PROFIL

Øverst til højre under ikonet helt til højre i hovedmenuen, finder du dine profil- og brugerdetaljer. Her finder du en oversigt over alle dine enheder, og du kan ændre kontaktinformationen.

PROFIL

Fra Profilmenuen kan du ændre din administrator e-mail adresse og mobilnummer.

ÆNDRE PASSWORD

Fra «Ændre password» kan du ændre dit administrator password.

FAKTURAOVERBLIK

Her får du en enkel oversigt over alle dine fakturaer, samt at du kan bestille en kopi.

ENHEDSOVERBLIK

Her får du en god oversigt over alle afdelingerne som er tilføjet til din virksomhed, samt alle enhederne, og hvor de er installeret. Hvis du har spørgsmål  til en enhed, behøver ABAX information om enhedens serienummer eller abonnementsnummer for at identificere den.

BRUGERVEJLEDNING

Her finder du den seneste opdaterede brugervejledning og dokumenter for at komme i gang.

VARSLER

ABAX Triplog giver varsler hvis der er noget der ikke fungerer som det skal.

Under «Varsler» > «Nye varsler», listes alle indkommende varsler. Man får besked om navn på chaufføren, og registreringsnummer på bilen det gælder. Der står dato og klokkeslæt for hvornår varslet er kommet, samt type varsel og eventuel dato for kommunikation med enheden.

Ved at klikke på et af varslerne, åbnes der et vindue, hvor man kan behandle varslet. Her kan man tilføje en kommentar og gemme den. Varslet bliver fremdeles liggende som værende nyt, men man kan med kommentaren beskrive en begrundelse, hvis denne er grunden til at varslet ikke er fjernet. Dette kan blive aktuelt, hvis f.eks. en ansat er på ferie, og bilen er parkeret uden GPS-dækning

Så vil der komme en varsel om mistet kontakt efter tre døgn, men der er ikke nogen grund til at gøre noget, da dette ikke er nogen fejl, men bilen står fortsat uden GPS-dækning.

Hvis man klikker “Marker som behandlet”, vil varslet forsvinde fra listen, men dukker op igen efter kort tid, hvis årsagen til varslet ikke er fjernet. Når bilen igen tages i brug, vil varslet forsvinde fra listen.

Alle varsler

Under «Alle varsler» kan du søge efter varsler per bil, afdeling eller for hele flåden. Varsler som ikke er behandlet har et i-ikon til venstre på linjen. Behandlede varsler har ikke dette symbol.

VARSELOPSÆTNING

Du kan man vælge at få tilsendt varsler på e-mail eller SMS. Dette for at sikre, at du modtager varsler hurtigt, selv om man ikke er logget ind i systemet dagligt. Varslerne som er tilgængelige finder du under «Varselopsætning».

Du kan vælge at modtage et varsel via SMS eller e-mail. For at tilføje e-mail adresse eller telefonnummer på varslet, klikker du på det ønskede varsel, og udfylder felterne i vinduet som åbnes.

Typer varsler

Det er flere typer varsler til både ABAX Triplog og ABAX Equipment Control.

Varsler til ABAX Triplog

Førerløs bil

Dette varsel er knyttet til funktionen med førergenkendelse. Der bliver sendt en varsel, hvis en enhed rapporterer en tur uden at en fører er registreret i bilen.

Høj hastighed – Over 150 km/t

Det er mulig at tilføje et varsel for erhvervsbiler, som varsler arbejdsgiver, hvis en bil kan have kørt en hastighed over 150 km/t. Varslet kan ikke sættes lavere, men det kan sættes højere.

Det anbefales at ABAX kundecenter kontaktes hvis varslet modtages for verificering, da atmosfæriske forhold o.l. kan påvirke varslet.

 • For det første indebærer denne hastighed en betydelig risiko på vejene, arbejdsgiver kan opfordre den ansatte til roligere kørsel.
 • For det andet er det arbejdsgiverens biler, som ofte er profileret med reklame for virksomheden. Denne form for kørsel kan være negativ for virksomhedens omdømme.
 • For det tredje er brugere af erhvervsbiler ofte afhængige af at køre bil for at kunne udføre sit arbejde. Hvis de mister kørekortet, kan jobbet være i fare.

Stor afvigelse mellem kørt og aflæst distance – 10+ procent afvigelse

Hvis der over 10% afvigelse på aflæst distance og det systemet har beregnet, vil dette varsel vises. Det kan indikere at enheden har været frakoblet således at turer ikke er blevet registreret.

Ingen ny tur på 14+ dage

Hvis der går mere end 14 døgn uden at en enhed har rapporteret en tur, vil dette blive varslet. Varslet forsvinder med det samme, en enhed registrerer og rapporterer en ny tur.

Ingen ny tur på 7+ dage

Hvis der går mere end 7 døgn uden at en enhed har rapporteret en tur, vil dette blive varslet. Varslet forsvinder med det samme, en enhed registrerer og rapporterer en ny tur.

Mistet kontakt

Hvis der går mere end tre døgn uden at enheden har indsendt en GPS-position, vil der blive varslet om mistet kontakt. Dette varsel forsvinder med det samme enheden rapporterer igen.

Mistet strømtilkobling

Hvis enheden i bilen mister strømtilførselen, vil den umiddelbart sende en besked om dette. Enheden har et opladebart batteri internt, som så overtager. Men dette med en begrænset varighed

Varsler til ABAX Equipment Control

Geofence - udstyr udenfor område

Dette er et varsel som er knyttet til udstyrskontrollen. Der kan opsættes et geografisk “hegn” på kortet som en enhed skal holde sig indenfor. Hvis enheden fragtes udenfor dette område, vil dette varsel blive indsendt.

Ingen GPS position modtaget i 10 dage

Dette varsel gælder også for udstyrskontrol, og kommer hvis en enhed ikke har rapporteret en GPS-position i 10 døgn. Varslet forsvinder når der indsendes en ny position.  

Ingen kontakt (GSM) pi 25 dage

Dette varsel gælder udstyrskontrollen, og kommer hvis en enhed ikke har positioneret sig på GSM-nettet i 25 døgn. Varslet forsvinder når en ny position kommer.

Lavt batteri

Dette er et varsel om at der skal skiftes batteri på enheden. Enheden skal sendes til ABAX for et batteriskifte og service.

Vedligeholdelsesvarsel (under 1 måned til vedligeholdelse)

Hvis man har tilføjet vedligeholdelsesvarsel under indstillingerne af udstyret, vil dette varsel vises når der er under 1 måned til vedligeholdelsen skal udføres.

Fælles for alle varslerne ovenfor, er at de antyder, at der kan være noget galt, og at der skal foretages en undersøgelse. Hvis en bil står ubrugt, er parkeret i et garageanlæg eller er på værksted, vil det ofte være naturlige forklaringer til varslet. Men er bilen derimod i daglig brug, skal der følges op på sagen, og få det rettet.

Hvis man mistænker at der er noget galt med selve enheden, kan man tage kontakt med ABAX kundecenter på telefon 72 40 66 00, som vil bistå med fejlsøgningen.