BEFORDRINGSGODTGØRELSE - KØREPENGE - KØRSELSGODTGØRELSE

Kørselsgodtgørelse, befordringsgodtgørelse, kørepenge - Kært barn har mange navne. Fællesnævneren er at det er en godtgørelse som arbejdsgiver kan udbetale til den ansatte for erhvervsmæssig kørsel den ansatte har gjort i sin private eller firmaets bil.  

Kørselsgodtgørelse, befordringsgodtgørelse, eller kørepenge kan enten være skattepligtig eller skattefri afhængig af om det er en privat bil eller egen bil og formål med turen. Selv om SKAT hævder at der ikke i bogstavelig forstand behøver at føres en kørebog er der en lang række krav til bogføringbilaget som skal opfyldes og som dårligt kan løftes uden en korrekt ført kørebog.

PRIVAT BIL

Erhvervsmæssig kørsel kan som nævnt ovenfor foretages i enten din private bil eller firmaets bil. Med begrebet egen bil menes det først og fremmest en bil som er registreret i ejerens navn. Men kan også være.

 • Ægtefælles bil hvis man har fælles økonomi som mange har hvis de er gift.
 • Bil som bruges i et bilkollektiv
 • Leasing af privat bil.

Hvis kørselsgodtgørelse skal udbetales uden at du skal betale skat så er der en række klare betingelser som skal være på plads:

 • Alt skal være erhvervsmæssig kørsel
 • Udbetaling skal kun ske for de faktisk kørte kilometer.
 • Arbejdsgiver skal føre kontrol af kørte kilometer og udbetalt kørselsgodtgørelse
 • Skal følge SKATs fastsatte satser for kørselsgodtgørelse

For mere information om regler og hvilke krav SKAT har sat til dokumentation

SKATs fastsatte satser for 2018:

 • Kørsel op til 20.000 kilometer om året kr. 3,54
 • Kørsel over 20.000 kilometer om året kr. 1,94
 • Kører man på cykel, knallert, eller scooter er satsen kr. 0,53

Kørselsgodtgørelse fremgår af lønsedlen, beløbet skal fremstå efter skat.
Kørselsgodtgørelse skal indberettes til SKAT, dette er arbejdsgivers pligt.
Der må ikke udbetales kørselsgodtgørelse uden indberetning

FIRMABIL

Fri firmabil er en bil som bliver stillet til rådighed af firmaet til privat kørsel og er derfor et skattepligtig personalegode uanset i hvor stor grad bilen bliver brugt til privat kontra erhvervsmæssig kørsel.

Dette gælder også i det tilfælde hvor man har flere biler – fuld beskatning af alle bilerne er normen og der bliver ikke givet mængde rabat.

Kørebog - registrering af kørsel

Der er krav til registrering af kørsel. Er kørsel ikke registreret og angivet korrekt, kan SKAT angive beløbet som almindelig løn. Registrering af kørsel kan foregå ved hjælp af en kørebog.

Der findes ingen krav til hvordan en kørebog skal se ud, blot at følgende skal være oplyst.

 • Navn, adresse, cpr-nr. eller arbejds nr.
 • Dato for kørsel
 • Kørslens formål
 • Kørslens mål og evt. delmål
 • Antal kilometer
 • Den anvendte sats
 • En beregning

Hvis du har brug for hjælp til skatteregler eller valg af kørebog, vil vi med glæde hjælpe dig. 

Kontakt os

Venligst udfyld kontaktformularen nedenfor, så kontakter vi dig inden for 24 timer. Tilføj gerne hvad din henvendelse drejer sig om, så vi hurtigere kan behandle din henvendelse korrekt.