Download gratis kørebog skabelon i Excel 

Download her

Gratis excel skabelon til at føre korrekt kørselsdokumentation 

Her får du information om hvordan man laver en korrekt udført manuel kørebog ved hjælp af Excel. 

Synes du det tager for lang tid med de håndskrevne kørebøger, kan de digitale løsninger spare dig for både tid og penge. Læs mere om vores digitale kørebog ABAX Triplog

Som udgangspunkt er der ingen som kan tvinge dig til at føre dokumentation på din kørsel med en kørebog. Det er heller ikke noget krav fra myndighederne, men det er et klart krav, at du må kunne dokumentere det du opgiver at have brugt firmabilen til. I sådanne sager gælder desuden omvendt bevisbyrde, så her er det vigtigt, at alt er dokumenteret korrekt.

En korrekt udfyldt kørebog er det eneste bevis overfor SKAT. Hvis kørebogen er mangelfuld vil det i de fleste tilfælde føre til at arbejdstager eller arbejdsgiver risikerer et skattesmæk på flere tusind, eller i enkelte tilfælde millioner. For de som ønsker at bruge papir og blyant, er der en række krav som skal opfyldes hver gang du bruger din bil.  

Manuel kørebog - Køreselsgodtgørelse, krav, tips og råd til en korrekt kørebog 

Opgørelsen af de fradragsberettigede befordringsudgifter består af to dele:

  • Opgørelsen af antal kørte kilometer
  • Opgørelsen af kørselsudgifterne

Kørebogen skal være ført dagligt med angivelse af:

  • Hvad kilometertælleren viste ved begyndelsen af den daglige kørsel og ved dens afslutning
  • Datoen for kørslen
  • Den daglige kørsels fordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel
  • Steder for den erhvervsmæssige kørsel og lignende notater

Regnskabet med antallet af kørte km skal være ført sådan, at det der fremgår af kørebogen stemmer med bilens kilometertæller. Så hvis man stoppes, skal kørebogen kunne vise, hvad man har kørt - også privat.

Download gratis manuel kørebog skabelon 

Elektronisk kørebog og flådestyring

ABAX tilbyder elektronisk kørebog hvor al kørsel bliver dokumenteret automatisk i arbejdstimerne. Alt bliver gjort i henhold til skattereglerne, så du slipper for at bekymre dig om en eventuel skattesmæk. Derudover er det også en god måde at få overblik over din bilflåde, som medfører store besparelser og større effektivitet. Læs mere her.