Information om hvordan man laver en korrekt udført manuel kørebog ved hjælp af Excel. 

Synes du det tager for lang tid med de håndskrevne kørebøger, kan de digitale løsninger spare dig for både tid og penge. Læs mere om vores løsninger her

Fra SKAT:

Krav til dokumentation, der gælder for opgørelsen af fradrag for erhvervsmæssig kørsel for honorarmodtagere, lønmodtagere med flere arbejdsgivere samt selvstændigt erhvervsdrivende.

  • Opgørelsen af de fradragsberettigede befordringsudgifter består af to dele:
  • Opgørelsen af antal kørte kilometer
  • Opgørelsen af kørselsudgifterne

Den private andel af kørslen skal i almindelighed ansættes skønsmæssigt, men hvis skatteyderen fører kørebog, som på fyldestgørende måde viser udgifterne ved kørslen og dennes fordeling mellem privat- og erhvervsmæssig kørsel, lægges kørebogens udvisende normalt til grund ved værdiansættelsen af den private kørsel.

Krav til kørselsregnskab

Kravet til et kørselsregnskab ved brug af egen bil afviger ikke fra de krav, der gælder for firmabiler

Hvis skatteyderen ønsker, at et kørselsregnskab skal danne grundlag ved opgørelsen af fradrag i forbindelse med skatteansættelsen, skal der dagligt være ført en kørebog med angivelse af:

  • Hvad kilometertælleren viste ved begyndelsen af den daglige kørsel og ved dens afslutning
  • Datoen for kørslen den daglige kørsels fordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel
  • Bestemmelsessteder for den erhvervsmæssige kørsel og lignende notater, der kan sandsynliggøre og eventuelt
  • Dokumentere regnskabets rigtighed

Regnskabet med antallet af kørte km skal være ført sådan at det, der fremgår af kørebogen, stemmer med bilens kilometertæller. Så hvis man stoppes skal kørebogen kunne vise hvad man har kørt også privat.

Kontakt os

Venligst udfyld kontaktformularen nedenfor, så kontakter vi dig inden for 24 timer. Tilføj gerne hvad din henvendelse drejer sig om, så vi hurtigere kan behandle din henvendelse korrekt.